UDHËRRËFIME

                                                                         

RAPORT NGA AKSIONI   “ BISTRA – 2013”   PREVALLË

 

Emri i aksionit: “Bistra – 2013” nga Prevalla
Lloji i aksionit:  Bjeshkatari
Organizoi SH.B.A “Prishtina” Prishtinë
Udhëheqësi kryesor: Qerim  Azizi dhe Sadik  Shporta
Udhëheqës tjerë: Latif  Berisha, Nehar  Idrizi dhe Fadi  Sopi
Persona të specializuar: Jo
Kohëzgjatja e aksionit: 1 ditësh,( diele)
Nisja (data, ora): 27/10/.2013 / 06:30                              Kthimi ( data, ora): 27.10.2013/18:30
Totali i Pjesëmarrësve: 81  persona Numri i Udhëheqësve: 4 persona
Lloji i transportit: Autobus
Moti: Me diell  15-20 0C
Përshkrimi i shkurtë i aksionit: Në Prevallë kemi mbërri në 08:30, ku u takuam me bjeshkatarët e SH.B “Sharri” dhe “Guri i shtrenjtë”. Ecja drejt majës së Bistrës filloi në orën 08:45 min. Fillimi i shtegut ishte i lehtë, më vonë pas 20 min. filluan  të na shfaqen pjerrësitë më të ashpra e me këtë edhe pushimet më të shpeshta por shumë të shkurtra. Te “stadiumi” 2306 m/lmd bjeshkatarët  mund ta shihnin majën e Bistrës dhe shtegun i cili do të kalohet. Për këtë arsye atyre iu bë me dije se ky shteg,  deri në majë  duhet të ecet ngadalë dhe me shumë kujdes. Me disa përjashtime kështu edhe u veprua. Rreth orës 13:00 edhe bjeshkatari i fundit arriti në majën e Bistrës. 2651m/lmd.  Koha e mirë na mundësoi që atje lartë të kalojmë një kohë më të gjatë se zakonisht, drekuam, bëmë  foto, takuam edhe bjeshkatarë të SH.B “Sytë e Sharrit” nga Tetova.  Kthimi , ora 14:10, është bërë në dy grupe ngase  grupi i parë  është dashur të kthehet  po në të njëjtin shteg për të marrë 11 bjeshkatarë të cilët nuk u ngjitën në majën e Bistrës, kurse grupi tjetër u nis në drejtim të pjesës perëndimore të shtegut të Bistrës. Në  Prevallë  arritëm rreth orës 16:30-17:00. Kthimi për Prishtinë, rreth orës 18:30min.

Karakteristikat e shtegut : kryesisht i zhveshur me vegjetacion të ulët. Vështirësia  e terrenit, mesatare kah e rënda. Gjatësia e shtegut në një drejtim, L=5330 m, koha e duhur për ngjitje T=4 orë, zbritje 3 orë. Gjatësia në total, Ltot=10800 m, koha, Ttot=7 orë. Prominienca 1124 m/lid.

E realizuar nga ajo e planifikuara (nëse jo, pse): Aksioni është realizuar në tërësi.
Problemet gjatë aksionit: Vonesa e tre bjeshkatarëve të cilët janë nda nga grupi me lejen e udhëheqësit!
Vërejtje: Është me rëndësi që grupi të funksionoj si tërësi dhe që çdo bjeshkatarë të ketë pajisjet adekuate për bjeshkë!

 

 Kryetari shoqërisë                 

 Gani Syla     

 

Udhëheqësi Kryesorë

Qerim  Azizi                     

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Prishtinë, Republika e Kosovës

Data:14/10/2013

RAPORTI NGA EKSPEDITA “KOBILICA – 2013” 2538 m/lmd

 

Emri i aksionit:  “KOBILICA – 2013” 2538l/md
Lloji i aksionit:  Bjeshkatari
Organizoi (emri/mbie.): SHBA “Prishtina” – Prishtinë dhe SHB “Sytë e Sharrit”-Tetovë
Udhëheqësi kryesor: Fatmir Sylejmani, Gani Syla
Udhëheqës tjerë: Murat Vërbovci, Milaim Kelmendi
Persona të specializuar: Jo
Nisja (data, ora): 13/10/2013, ora 08:45 min.                            Kthimi ( data, ora): 13/10/2013, 17:10 min.                            
Totali i Pjesëmarrësve: 30(16 “Prishtina dhe ”14 “Sytë e Sharit” Tetovë Numri i Udhëheqësve:

4

Gjithsej ecje / km

13

Gjithsej ecje / Orë

8.20min.

Lloji i transportit: Vetura private
Moti Temp. Era Presion Pamja Lagësht UV Sens. Rrufe Mjegull Reshje shiu/bore Lindja e Diellit Perëndimii Diellit Dita
25                      
Përshkrimi i Shkurtë i Aksionit
      Qëllimi i aksionit  ishte ngjitja në Majën “Kobilica” 2538m/lid e bjeshkëve të Sharit  nga fshati Vice Tetovë, R. e Maqedonisë.Nisja nga Prishtina, sheshi  TV21-shit u bë në orën 05:45,e diele,13/10/2013. Në Tetovë kemi mbërri rreth orës 07:30 ku na pritën një grup i bjeshkatarëve të  SHB “Sytë e Sharrit”- Tetovë.Pas furnizimit me ushqime në Tetovë u nisem për në fshatin Vicë,1180m/lmd. me vetura, nga edhe u nisëm drejtë majës “Kobilica”,  ora  08:50min. Shtegu mjaftë i vështirë diktonte në ecje të ngadalshme me pauza të shpeshta por të shkurta. Shtegu nuk ishte i shënuar, mirëpo pamja vizuale e mirë mundësonte që të mos kemi hamendje dhe shumë shpejtë fitonim në lartësi. Pas  4(katër) orë 6 respektivisht 6 Km ecje mbërritëm në cak, majën  Kobilica, ora 13:00. Ngjitja e ngadalshme mundësoi që të gjithë bjeshkatarët të  pushtojnë majën. Aty qëndruam-drekuam, bëmë foto..etj. rreth një orë. Peizazhet ishin fantastike! Kthimi mbrapa,  ora 14:00. Shtegu i pjerrët në zbritje te disa bjeshkatarë  u manifestua me dhimbje të gjunjëve! Shtegu i kthimit nuk ka qenë i njëjti me atë të ngjitjes, pjesërisht. Mbërritja tek veturat,në fshatin Vice rreth orës 17:10 min. Në Tetovë u freskuam me nga pije, në orën 19:00,u nisëm për Prishtinë. Kategoria e shtegut: e mesme kah e vështira. Prominienca 1350 m/lid.Falënderojmë Kryesinë dhe anëtarët e SHB “Sytë e Sharrit”- Tetovë,për mikpritjen, udhëheqjen shumë të mirë.
E realizuar nga ajo e planifikuar (nëse jo, pse):
Aksioni është realizuar në tërësi.
Problemet gjatë Aksionit / Vërejtje / Sugjerime:
Probleme nuk kishte. Të shënohet shtegu
                             

 

 Kryetari Shoqërisë                                                                                      Udhëheqësi Kryesor 

        Gani Syla Gani Syla , Milaim Kelmendi,                              Murat  Vërbovci

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Prishtinë, Republika e Kosovës    Data:01/10/2013

RAPORTI NGA AKSIONI “MAJA E JEZERES”2694 m/lmd

Emri i aksionit: “MAJA E JEZERES”2694 m/lmd,nga ana e Mali i Zi  (Plavë-Vuthaj)
Lloji i aksionit:  Bjeshkatari-Alpinizem
Organizoi SHBA “Prishtina”
Udh. kryesor: Admir Lalic, Gani Syla
Udh. tjerë: Milaim Kelmendi
Persona të specializuar: Jo
Nisja (data, ora): 28/09/2013,13:00 Prishtinë29/09/2013,05:00 Vuthaj                              Kthimi ( data, ora):

29/09/2013,19:00h

Totali i pjesëmarrësve:

11

Numri i Udhëheqësve:

3

Gjithsej ecje   Gjithsej ecje / Orë

12.00

Lloji i transportit:  2 xhipa dhe 1 veturë
Moti Temp. Era Presion Pamja Lagësht UV Sens. Rrufe Mjegull Reshje shiu/bore Lindja e Diellit Perëndimii Diellit Dita
                       
Përshkrimi i Shkurtë i Aksionit
      Nisja nga Prishtina13:15 dhe arritja në Guci,rreth orës 18:00 u realizua sipas itenerarit të paraparë. Vizituam Syrin e Kaltërt dhe Grykën (ujvaren) në Vuthaj dhe u vendosëm në Hotel “Rosi, “aty na prit iAdmir Lalic anëtarë i SHB “Karafili”- Guci i cili do të udhëheqë grupin tonë deri në Majën e Jezerës.Të nesërmen nisja është bërë nga hoteli “Rosi” 1020m/lmd me xhipa, ora 05:00. Ecja për majën e Jezerës filloi në orën 06:00 nga “karaulla”1340m/lmd. Gjatë ecjes përgjatë Luginës së Ropojanit kishim mundësi të shihnim masivin  mjaft të ashpër të Bjeshkëve të Nemuna si dhe liqejt e Lulashit, Lohjanit,  Madhë dhe Liqenin e Mjelsave.  Shtegu i përshtatëshëm dhe i shënuar mirë na mundësoi që  të gjithë të arrijmë deri te qafa e Jezerës. Herry u ndalë, kurse ne të tjerët vazhduam me ngjitjen. Më tej shtegu ishte shkëmbor dhe mjaft i vështirë.  11:40 e pushtuam majen e Jezerës 2694m/lmd. Pas një pushimi shumë të shkurtë(ftohti, disa foto)12:05 u nisëm mbrapa. Për shkak zbritjes më të sigurtë vendosëm ta përdorim litarin,të cilin Mili e kishte me vete. Rrezik ishte rrëshqitja, shtegu shumë i pjerrët, shkëmborë si dhe rrokullisja e gurëve. Zbritja deri në qafë zgjati rreth 1 orë e 30min. Tek xhipat arritëm pa asnji problem, përveq lodhjes dhe shumica kishim dhimbje te gjunjëve, ora 18:00. Hoteli “Rosi”Guci,rreth orës 19:00. Nisja për Prishtinë rreth orës 20:00. Ishte nji ekspeditë e sukseshme,e sidomos sukses ishte ngjitja e të dyja femrave (Rinora dhe Teuta). 
E realizuar nga ajo e planifikuar (nëse jo, pse):
ngjitja në Majën e Jezerës 2694m/lmd, Shqipëri, nga ana e Gucisë-Vuthaj- R. Mali të Zi e realizuar.
Problemet gjatë Aksionit / Vërejtje / Sugjerime:
Probleme nuk kishte.
                             

 

  Kryetari Shoqërisë                                                                                                                      Udhëheqësi Kryesor

 

      Gani Syla      Gani Syla dhe Milaim Kelmendi

 

 

 

 

RAPORT NGA AKSIONI  NDËRKOMBËTARË I BJESHKATARËVE “ HAXHI BEDA”  “KOXHA BALLKANI – 2013  PRIZREN

 

Emri i aksionit: “KOXHA BALLKANI” 2013
Lloji i aksionit:  Bjeshkatari
Organizoi Bordi i Sh.B. A“Prishtina”  Prishtinë
Udhëheqësi kryesor: Ejup  Maxhera
Udhëheqës tjerë: Milaim  Kelmendi
Persona të specializuar: Jo
Kohëzgjatja e aksionit: 2 ditësh,(shtune dhe diele)
Nisja (data, ora):

14/09/2013/10:00                         

Kthimi ( data, ora): 15.09.2013/18:00
Totali i Pjesëmarrësve: 11  persona Numri i Udhëheqësve: 2 persona
Lloji i transportit: Pick-up
Moti: Me diell  19 0C
Përshkrimi i shkurtë i aksionit: Tubimit i bjeshkatarëve është bëra para zyrës së shoqërisë, nisja 10:20. Arritëm ne Prizren me kohë ku na pritën anëtarët e Sh.b. me pije freskuese dhe na udhëheqë deri te shtëpia e Pylltarëve në Kopana Vode. U vendosem në tenda dhe në mbrëmje u bërë ndarja e mirënjohjeve, nga  SHBA “Prishtina” nikoqirit iu dha dhuratë  flamuri i shoqërisë tonë. Pas kësaj hapjen e takimit ndërkombëtare e bëri kryetari i nderit i FBAK-ut dhe SHBAP  z.Ejup Maxhera. Majën e Koxha Ballkanit dhe Oshlakut e pushtuan me dy grupe të ndara. Nëntë (9) anëtarë, dy kanë bërë shëtitje më afër “Koxha Ballkanit”. 
E realizuar nga ajo e planifikuara (nëse jo, pse): Aksioni është realizuar në tërësi.
Problemet gjatë aksionit: Nuk ka pasur probleme.
Vërejtje: Në start të udhëtimit xhipi i SHBA Prishtina ka pasur defekt motori.

 

 

 Kryetari shoqërisë                  

 Gani Syla       

Udhëheqësi Kryesorë

Ejup  Maxhera 

                      

RAPORTI NGA AKSIONI “ BRODI – 2013” 

Emri i aksionit: “Brodi – 2013”
Lloji i aksionit:  Bjeshkatari
Organizoi (emri/mbiemri): Bordi i Sh.B.A “Prishtina”  
Udhëheqësi kryesor: Milaim  Kelmendi
Udhëheqës tjerë: Fadil  Sopi
Persona të specializuar: Jo
Kohëzgjatja e aksionit: 2 ditore,(  Shtunë dhe Dielë)
Nisja (data, ora): 07/09 – 08/09/2013  12:00                              Kthimi ( data, ora): 08.09.2013/19:00
Totali i Pjesëmarrësve: 20 persona Numri i Udhëheqësve: 2 persona
Lloji i transportit: Kombi-Xhipa
Moti: Me diell   5-25oC
Përshkrimi i shkurtë i aksionit: Tubimit i bjeshkatarëve është bërë para zyrës së shoqërisë në orën 11:45, nisja, 12:15 min. Në Brod , Hotel “Arxhena” kemi mbërri në orën 15:20 min. ku menjëherë jemi vendosur nëpër dhoma.  Pas ditën e lirë çdo bjeshkatarë e ka shfrytëzuar sipas dëshirës së tij. Në mbrëmje  bjeshkatarëve  iu kam  përkujtuar programin e ecjes për ditën e nesërme. Aksioni  ka filluar në orën 09:00 nga niveli 1506m/lmd, në drejtim të J-P, Bjeshka e  Prrojeve të Këqinjë( 2063l/md). Koha e bukur dhe kjo lartësi na mundësuan të shohim peizazhet e jashtëzakonshme  Korabin, Gjallicën..etj.  Vazhdimi  i ecjes në drejtim të Shkëmbijve  të Kuq na shpiu te  grupi i Liqeve të  Shutmarit (2228m/lid). Vazhduam rrugën në drejtim të  rrafshit të Shutmanit. Pas disa kilometrave ecje  arritëm  deri te caku i aksionit, burimit  të Liqenit të Shutmanit (2250m/lid). Mrekullia e këtij liqeni ishte ndarja e rrjedhës së ujit  në dy drejtime dhe zhytja e tij  në shtresat  e nëntokës duke u shfaqur prapë në sipërfaqe pas disa kilometrave si  një lum.  Pauza e drekës ka mundësuar që një grup i bjeshkatarëve  ta pushtoj majën e Rudokës 2658 m/lid.  Pas drekës  filloi kthimi i bjeshkatarëve kah bjeshkët e Çelepinës respektivisht  lumit Çelepin. Në hotel kemi mbërri  rreth orës  18:00. Për Prishtinë jemi nisur rreth orës 19:00. Ecja ka zgjat rreth 9(nëntë ) orë duke kaluar 18-22 Km. Prominienca e shtegut 1158 m/lmd.
Aksioni është realizuarsipas planit Aksioni është realizuar në tërësi, edhe më tepër se që është planifikuar.
Problemet gjatë aksionit: Asnjë.
Vërejtje:  

Kryetari i Sh.b.a- “Prishtina”  :  Gani   Syla                                                                                                                                                Udhëheqësi i aksionit :   Milaim Kelmendi

                                                          10 /09/2013  Prishtinë   

 

 

 

 

RAPORT I EKSPEDITËS KOSOVARE PËR PUSHTIMIN E TRIGLLAVIT 25-29.06.2011

Lmd.  2864 m
Koordinatat: 46°23′00″ V   13°53′00″ L (Slloveni)

Pjesëmarrës:   13 anëtarë të SH.B.A. Prishtina-Prishtinë

16 anëtarë të SH.B.A.Gjeravica-Pejë

3  anëtarë të SH.B.A. Sharri-Prizren

1  anëtar i SH.B.A. Kalaja e Fushë Kosovës-Fushë Kosovë

Gjithsej: 33 Anëtarë

Udhëheqës  të Ekspeditës :  Prishtinë-Slloveni :

Gani Syla (SH.B.A.Prishtina Prishtinë), Gjemajl Kelmendi  (SH.B.A.Gjeravica-Pejë)

Udhëheqës të Shtegut : Aljažev Dom – Trigllav  :

Fatmir Emini (SH.B.A.Prishtina-Prishtinë), Muhamed Domuzeti (SH.B.A.Sharri-Prizren)

Ekipi për Ndërhyrje Teknike dhe Emergjencë:

Nazmi Hasanramaj (SH.B.A.Prishtina-Prishtinë), Deni Hameli (SH.B.A.Sharri-Prizren),

Plani për pushtimin e majës së Trigllavit  ka qenë në programin vjetor të SH.B.A.Prishtina dhe Federatës Bjeshkatare të Kosovës. Projekti i hartuar nga SH.B.A.P Prishtina për pushtimin e majës së Trigllav  është dorëzuar FBAK, me qëllim që i njëjti të përkrahet materialisht. I përkrahur fuqishëm nga Federata Bjeshkatare e Kosovës dhe kryetari i saj(Arben Lila) projekti është mbështetur me një shumë prej  2,000.00 €, gjë që me duartrokitje është përshëndetë nga ana e bjeshkatarëve.

25.06.2011

Nisja është bërë nga parkingu afër TV 21 në Prishtinë, me datën 25.06.2011 në ora 24:05. Në autobus
gjendeshin 13 anëtarët e SH.B.A.Prishtina, një i SH.B.A. “Gjeravica” dhe një i SH.B.A.”Fushë Kosova”.

Në Pejë kemi arritur në ora 01:30 ku u akomoduan në autobus edhe 15 anëtarë të SH.B.A.”Gjeravica” nga Peja. Më pas kemi vazhduar për në Prizren ku arritëm në ora 02:48. Në Prizren na janë bashkuar edhe 3 anëtarë të SH.B.A.”Sharri”.  Gjithsej në autobus u bëmë 33 anëtarë, dhe dy drejtues të autobusit.

Kufiri në Morinë është kaluar në ora 03:50, ndërsa kufiri Shqiptaro-Malazez, Muriqan, është kaluar  në 06:00 të mëngjesit. Rruga është vazhduar në drejtim të magjistrales së Adriatikut, të bregdetit malazez.
Është kaluar qyteza Petrovac dhe kemi arritur në periferitë e Kotorrit. Në ora 09:15 kemi lundruar me traget, përtej Kanalit të Kotorrit, dhe më pas kemi arritur në Hercegnovi, në ora 10:00.  Kufiri Malazezo-Kroat është kaluar në 10:20, ndërsa ai Boshnjak dhe Kroat prej orës 10:00, deri në 10:35

Në Dubrovnik kemi arritur në ora 11:50 ku, pas shumë tentimesh për të gjetur një vend-parkim për autobus, u detyruam ta vazhdojmë rrugën jashtë qytetit. Në dalje të Dubrovnikut kemi pushuar dhe kemi bërë foto për rreth 20 min. Më pas kemi vazhduar, por nxehtësia dhe lodhja bënë që të ndalemi në fshatin Lozica, dhe të freskohemi në det për rreth një orë. Nga Dubrovniku jemi nisur në ora 13:50, dhe pas një rruge të gjatë dhe të lodhshme nëpër Dalmaci, e kemi arritur qytetin Karlobag;  rreth orës 21:00 kemi arritur në Shtëpinë
Bjeshkatare ‘’Miroslav Hirtz’’. Kjo shtëpi gjendej në portin e vogël të Dalmacisë, Jablanac, brenda Parkut Nacional ‘’Velebit’’.

26.06.2011

Në mëngjes, me datën 26.06.2011, në ora 08:00, jemi nisur nga Jablanac drejt Rjekës, ku kemi arritur
rreth orës 10:20. Në Rjekë bëmë një pushim dhe vizitë në qendrën dhe portin e qytetit, ndërsa në 11:45 jemi nisur me autobus drejt plazhit të Rjekës(Kantridë), ku kemi bërë plazh deri në 13:25. Një Rjekas, me origjinë shqiptare na priu vullnetarisht gjatë gjithë kohës sa kemi qëndruar në Rjekë dhe në plazhin e qytetit. Ai u prek dhe u emocionua nga natyra, energjia dhe caku i grupit. Gjatë larjes në det, disa anëtarë të grupit si Deni Hameli, Xhemajl Kelmendi etj, zhyteshin deri në 5 m dhe nxirrnin gurë nga fundi i detit. Kjo bëri që të krijohen barsoleta gjatë rrugës, sepse thuhej se nga -5 m, do të arrijmë në 2864, dmth 5 m më lartë se të tjerët që kishin qëndruar në sipërfaqen e ujit.

Në 13:30 jemi nisur drejt kufirit Kroato-Slloven të cilin e kemi kaluar në ora 14:00. Gjatë autostradës për në perëndim të Sllovenisë kemi provuar të furnizohemi me ushqime, por kemi hasur në probleme për shkak të çmimeve të larta dhe mungesës së produkteve. Sidoqoftë, në Mojstrana kemi arritur në ora 17:50, ndërsa në ora 18:16 në vend-parkimin e kompleksit Aljažev Dom, përkatësisht në shtëpinë malore Šlajmerjev Dom. Deri në ora 19:20 jemi akomoduar nëpër dhoma. Šlajmerjev Dom gjendej në një luginë piktoreske në lartësi 1015 m, në veri të Trigllavit. Në mbrëmje, në tavernën e Aljažev Dom, ku ofrohej  darka dhe pije freskuese, është mbajtur një mbledhje për planin e nesërm të pushtimit të majës së Trigllavit. Pas konsultave me disa alpinistë slloven u vendos si në vijim: Nisja të bëhej në orën 06:00 të mëngjesit dhe të përdorej shtegu verior i quajtur ‘’Prag 1’’. Udhëheqës i grupit gjatë ngjitjes u ri-emërua Fatmir Emini, ndërsa ndihmës Muhamed Domuzeti.

Grupi teknik për lidhje dhe emergjence eventuale u vendos të jenë: Nazmi Hasanramaj. Gjithashtu, u vendos që kthimi të bëhej nëpër të njëjtin shteg, pra të mos shkohej në perëndim të Trigllavit, te Liqenet e Bohinjit. Arsyeja qenë informacionet e marra nga alpinistët slloven. Ajo pjesë ishte ende e mbuluar me akullnaja dhe borë, prandaj nuk preferohej për grupe të mëdha. Atë natë është thirrur i gjithë grupi  u janë dhënë
instruksionet, janë shpërndarë pajisjet dhe është bërë një demonstrim i vogël për përdorimin e tyre.

27.06.2011

Në ora 06:05, të datës 27.06.2011 është nisur i gjithë grupi dhe, pas një orë ecje, kemi arritur rrëzë një shkëmbi me lartësi 200-300 m, dhe aty u kuptua se e kemi kaluar lakesën për shtegun ‘’Prag 1’’. Atëherë u vendos që një pjesë e grupit të vazhdojë nëpër shtegun e pamarkuar, ndërsa tjetra u kthye e gjeti lakesën për në shtegun e kërkuar. Sidoqoftë, orientimi ishte i mirë dhe pas një ore të dyja grupet u takuan në fillimin e Via-Ferrata të shtegut ‘’Prag 1’’. Nga aty kanë filluar vështirësitë teknike por koordinimi ishte në nivel, gjë kjo që i bëri të gjithë të ndihen më të sigurt. I gjithë shtegu ishte i dedikuar për alpinistë, jo për bjeshkatarë, por karakteri alpin ishte i shkallës 1 dhe 2, prandaj mund të ngjiteshin pothuajse të gjithë.

Para se të arrihej në Dom Kredarice, te një pjesë e anëtarëve të grupit vëreheshin shenja të lodhjes dhe të stresit, për shkak të gjatësisë së udhës, pjerrësisë dhe Via Ferratave të njëpasnjëshme. Në Dom Kredarice  (2514 lmd) kemi arritur në ora 12:45. Pamja dramtike dhe madhështore e Trigllavit, që u shfaq para nesh në atë qast, na bëri të mendojmë më shumë për masat e sigurisë që duhet marrë.

Nga aty është nisur prapë kolona, këtë radhë me masa shtesë të sigurisë. Litarin e sigurisë, në pjesën e parë të borës, e vendosën Nazmi Hasanramaj, Deni Hameli dhe Muhamed Domuzeti. Grupi ecte ngadalë por sigurt. Vazhdimisht përdoreshin karabinat dhe lidhjet e sigurisë.

Maja e Trigllavit u pushtua rreth orës 15:00; disa kanë arritur edhe më herët. Nazmi Hasanramaj dhe Xhemajl Kelmendi kanë arritur të fundit (kështu ishte marrëveshja me Udhëheqësin).

Gjithsej, 28 nga 33 anëtarët e ekspeditës e kanë pushtuar majën. Është ngritur flamuri dhe ka filluar kthimi. Duhet të ceket vendimi profesional i duhur i 5 bjeshkatarëve që nuk e vazhduan tutje rrugën për në maje. Në 2500 m ata e pritën grupin deri sa u kthyem. Në Šlajmerjev Dom bjeshkatarët kanë arritur nga ora 19:40, deri në ora 22:00. Asnjë nuk ka qenë i vetëm. I gjithë grupi ka qenë i ndarë në grupe të vogla gjatë zbritjes, por në kolonë. Ata që kanë pasur probleme gjatë zbritjes, kanë pasur përkrahje të madhe nga anëtarët e tjerë, pa marrë parasysh nga cili qytet vinin. Do të ishte mirë të ceken disa persona që kanë bërë shumë për grupin, madje edhe në Šlajmerov Dom kanë vazhduar të mbajnë shënime dhe të kontrollojnë për ndonjë lëndim të anëtarëve.

Në Šlajmerov Dom bjeshkatarët janë pastruar dhe kanë fjetur edhe një natë.

28.06.2011

Në mëngjes 29.06.2011, rreth orës 06:30 jemi nisur për Lubjanë, ku arritëm rreth orës 08:30. Të gjithë u
relaksuan dhe dolën për vizitë dhe furnizime. Nga Lubjana jemi nisur rreth orës 10:45. Kufiri Slloveno-Kroat 11:45 (këtu u blenë dhurata dhe rekuizita në Free-Shop). Gjatë udhës janë bërë edhe dy pushime nga 30 min. Kufiri Kroato-Boshnjak 19:50 / Neum 20:05 / Kufiri Boshnjako-Kroat 20:15. Në fshatin Baniči (20:20) është bërë një pushim një orësh; disa nga anëtarët e grupit u lanë në det, deri rreth orës 21:00. Dubrovnik 21:45 / Kufiri Kroato-Malazez 22:51 / Herceg Novi 23:40 /

29.06.2011

Kotorr 24:05 / Budva 01:00 / Kamenovo 01:13 / S.Stefan 01:15 / Bar 01:39 / Ulqin 02:15 / Kufiri Malazezo-Shqiptar 03:00 / Kufiri Kosovar 05:45.

Në Prizren kemi arritur në ora 06:15, ku kanë zbritur tre anëtarë të SH.B.A. Sharri, dhe kemi vazhduar për
Pejë. Në Pejë kami arritur në ora 07:35; të gjithë kemi zbritur dhe kemi pirë kafen e mëngjesit. Grupi i Pejës na përshëndeti dhe ne vazhduam për Prishtinë, për të arritur në ora 09:35. Nga autobusi kemi zbritur në ora 10:00, ku na prisnin anëtarë dhe familjarë, bashkë me Kryetarin e Federatës Arben Lila.

Përfundim

Ekspedita e Trigllavit do të mbetet gjatë në kujtesën e anëtarëve që morën pjesë në të. Së pari natyra e
ekspeditës, përveç sportive, bjeshkatare, alpiniste, etj, ishte edhe zyrtare/shtetërore (participimi me 2000 € nga ana e Ministrisë për sport dhe kulturë, vizat gratis nga ana e R.Sllovenisë ). Alpinistët kanë qenë shembullor, kooperativ, të disiplinuar dhe me humor të mirë. Nuk është shënuar asnjë ekses apo problem, edhe pse rruga ka qenë jashtëzakonisht e gjatë dhe e mundimshme.

Falë shpirtit kolektiv dhe kooperimit, në Trigllav janë ngjitur shumica absolute e grupit. Të gjithë kanë qenë të dëgjueshëm dhe kanë  respektuar vendimet e udhëheqësve. Nga rreziqet e shumta të Trigllavit, grupi u kthye pa asnjë lëndim. Nuk ka pasur asnjë rrëzim, rrëshqitje apo goditje nga gurët që binin. Edhe në më të voglën pasiguri të ndonjërit nga anëtarët, reagohej si grup, me litarë dhe duke ia bartur edhe çantën. Ushqimet dhe uji shkëmbeheshin dhe nuk ka pasur asnjë humbje të pajisjeve. Përveç tjerash, flamuri ynë
shtetëror dhe kombëtar është ngritur në Trigllav, ku ka pasur edhe të huaj.

Gjatë rrugëtimit, janë vizituar vende të jashtëzakonshme të Dalmacisë, Sllovenisë dhe Malit të Zi. Në
çdo rrethanë, ne u sollëm si evropianë dhe përfaqësuam vlera që ekzistojnë në Kosovë; pra vlera të vërteta evropiane dhe demokratike, duke e vërtetuar kështu konceptin për përkatësinë tonë evropiane.

Federata e Bjeshkatare Alpiniste e Kosovës, si dhe Sh.B.A.Prishtina, si udhëheqëse e ekspeditës, falënderojnë gjithë pjesëmarrësit e kësaj ekspedite;  për përfaqësimin e denjë të shtetit tonë,  profesionalizmin, kulturën sportive, si dhe disciplinën e treguar kundrejt organizatorit.

Raportin e përpiluan :

Gani  Syla

Gjemajl  Kelmendi

Nazmi  Hasanramaj

Fatmir  Emini

Muhamet  Domuzeti

Deni  Hameli

 

 

Kampi i Bajgorës, një përjetim i veçantë

Kampi i Bajgorës, i mbajtur me 28 dhe 29 Maj, është organizim i përvitshëm i Sh.B.A.Prishtina.
Edhe sivjet kampi u vendos në vendin e quajtur Barrel, në bjeshkët e Shalës së Bajgorës. Vendi ishte shumë piktoresk, kishte hapësirë të mjaftueshme, ujë dhe dru; ndërsa në të gjitha anët binte në sy relievi i kombinuar me pyje ahu dhe
lëndina të pafundme. Në gjithë hapësirën e caktuar për kampim shiheshin bjeshkatarë, të të gjitha moshave dhe gjinive, duke i ngrehur tendat duke e pastruar terrenin, duke bartur ujë dhe dru, por edhe duke kuvenduar dhe
zbavitur në forma të ndryshme.

Disa kishin ardhur me të gjithë familjen, siç ishte Blerim Sokoli, fëmijët e të cilit e gjallëruan kampin me zërat dhe lojërat e tyre. Deri në orët e vona kanë vazhduar të vijnë kampistë, të cilët kur i afroheshin kampit entuziazmoheshin nga ajo pamje që i priste. Udhëheqësit e kampit: Sami Sejdiu, Abdullah Softolli (Dulla), dhe Ymer Jaha i kishin marrë të gjitha masat që ky organizim të shkojë sipas planit por, ata kishin përgatitur edhe befasi tjera të këndshme që nuk do
të harrohen lehtë. Së pari ishin kujdesur që kampistët të priten dhe gostiten sipas traditës së kësaj ane. Kampi ishte i siguruar, drutë ishin të siguruara, tavolinat, karriget, pajisjet muzikore, televizioni; por në mbrëmje i gjithë
kampi është gostitur me flija (të përgatitura nga shoqja e Ymer Jahës dhe të sjella nga Podujeva), mish në zgarë (të përgatitur nga Sami Sejdiu), si dhe pije të të gjitha llojeve (shumica të sjella nga Abdullahu dhe Samiu).

Në orët e mbrëmjes është luajtur një lojë interesante futbolli në mes kampistëve, në fushën aty pranë, gjë kjo që e shtoi humorin dhe oreksin e të gjithëve. Përderisa servohej flija, mishi dhe pijet, të gjithë e ndiqnin ndeshjen finale
në mes Barcelonës dhe M.United. Vazhdimisht dëgjoheshin zëra, batuta dhe qeshje në llogari të simpatizantëve rival.

Rreth zjarrit është kuvenduar, zbavitur por edhe është vallëzuar, deri pas mesnate. Pas mesnate kanë filluar të futen në tenda, ngase ditën e nesërme na priste një ecje nëpër shtegun e Bajgores.

Të dielën (ditën e nesërme) kampistët kanë filluar të zgjohen dhe të mblidhen rreth zjarrit. Aty i priste kafja e mëngjesit dhe çaji, të përgatitur dhe të servuar nga Zonja më e vjetër dhe më e respektuar në kamp, Sebahate Vrbovci,  e cila kishte ardhur së bashku me bashkëshortin Muratin, anëtar i hershëm ky i Sh.B.A.Prishtina.
Rreth orës 08:00 të mëngjesit jemi bashkuar me grupin e ardhur me autobus po atë ditë, dhe kemi filluar marshimin nëpër shtegun e parapërgatitur nga udhëheqësit e kampit; ndërsa një grup më e vogël, nën udhëheqjen e Sami Sejdiut, kanë marshuar në një shteg tjetër, sipas planit. Ecja ka zgjatur rreth 6 orë; ka pasur ngjitje dhe zbritje mëse të thyera, por pamjet ishin magjepsëse. I gjithë shtegu gjarpëronte nëpër pyje ahu, përrenj, lëndina dhe kodra që nuk të linin indiferent. Pas disa orësh ecje, jemi takuar edhe me grupin tjetër, te Kroni i Kafes, dhe prej aty kemi marshuar drejt Majës së Bajrakut 1790 lmd, maje kjo që e mbizotëron peizazhin në gjithë këtë trevë.

Dreka është ngrënë në këtë pikën më të lartë të Bajrakut. Më pas, nën udhëheqjen e Abdullah Softollit (Dulla), kemi ecur në një tjetër shteg drejt kampit. Në kamp, pas 16 km ecje,  kemi mbërritur rreth orës 06:00, ku pritej të përmbyllej kampi me flija të freskëta, edhe kësaj radhe të përgatitura nga shoqja e Ymer Jahës.
Por, meqenëse dita ishte e mirë, dhe flijat po vonoheshin pak, vendosem që ta luajmë edhe një lojë futbolli, gjë që edhe e bëmë. Kjo gjë na disponoi, sepse kishim nevojë të vrapojmë dhe të zbavitemi pas një ecje me çanta në shpinë. Ne e përfunduam darkën me flija e pije të ndryshme dhe filluam ti mbledhim tendat dhe gjërat tjera, për tu nisur përfundimisht nga kampi rreth orës 20:00.

Kampi i Bajgorës do të mbahet mend nga të gjithë pjesëmarrësit sepse ka qenë një përvojë mbresëlënëse, si në organizimin e kampit, ashtu edhe në udhëheqjen e aktiviteteve brenda tij. I gjithë kampi u është mirënjohës organizatorëve, por në veçanti udhëheqësve dhe nikoqirëve Sami Sejdiut, Abdullah Softollit (Dulla), si dhe Ymer Jahës me bashkëshorten.

 

 

Nr Data Kohëzgjatja Aksioni Themelor Aksionet Alternative
1 13.01.13 E Diel Gërmi- Shtegu i Thanave  
2 20.01.13 E Diel    
3 27.01.13 E Diel Shtime- Topillë  
4 03.02.13 E Diel    
5 10.02.13 E Diel Artanë- Malet e Artanës  
6 17.02.13 E Diel Lybeteni- Dita e Pavarësisë  
7 24.02.13 E Diel Lipjan- Blinaja  
8 03.03.13 E Diel Prekaz  
9 10.03.13 E Diel    
10 17.03.13 E Diel Besjanë-Bjeshkët e LLapit  
11 24.03.13 E Diel Therandë -Mushtisht  
12 31.03.13 E Diel    
13 07.04.13 E Diel Pejë-Maja e Rusolisë  
14 14.04.13 E Diel    
15 21.04.13 E Diel Shtërpcë-Maja Pashallore  
16 28.04.13 E Diel    
17 03-05.05.13 Tre Ditor Vlorë-Maja e Qikes  
18 12.05.13 E Diel    
19 18-19.05.13 Dy Ditor Mitrovicë-Kampi i Bajgorës  
20 26.05.13 E Diel    
21 31-02.06.13 Tre Ditor Theth-Maja e Harapit  
22 08-09.06.13 Dy Ditor Prizren-Sharri 2013  
23 16.06.13 E Diel    
24 22-23.06.13 Dy Ditor Gjiri i Gjipesë-Liqejt e Lures  
25 30.06.13 E Diel    
26 06-07.07.13 Dy Ditor B.Curr-Valbona 2013  
27 14.07.13 E Diel    
28 20-21.07.13 Dy Ditor Pejë-Maja e Hajles  
29 28.07.13 E Diel    
30 04.08.13 E Diel Deçan-Maja e Gjeravicës  
31 11.08.13 E Diel Pejë-Gryka e Rugovës  
32 18.08.13 E Diel Kukës-Maja e Gjallicës  
33 25.08.13 E Diel    
34 30-01.09.13 Dy Ditor Takimet e Brezovicës  
35 07-08.09.13 Dy Ditor Mavrovë-Maja e Korabit  
36 13-15.09.13 Tre Ditor Bullgari-Maja Musala  
37 22.09.13 E Diel    
38 29.09.13 E Diel Sharr-Maja Kobilica  
39 06.10.13 E Diel    
40 13.10.13 E Diel Lybeteni nga Glloboqoca  
41 20.10.13 E Diel    
42 27.10.13 E Diel Bistra nga Prevalla  
43 03.11.13 E Diel    
44 10.11.13 E Diel    
45 17.11.13 E Diel    
46 24.11.13 E Diel Bjeshkët e Gollakut  
47 01.12.13 E Diel    
48 08.12.13 E Diel Malet e Drenicës  
49 15.12.13 E Diel    
50 21.12.13 E Shtunë Mbrëmje Shoqërore  

 

Shoqëria Bjeshkatare Alpiniste – "Prishtina"